p.justify { text-align:justify; }
“…Намар, Ой шарлах бүрд би үхдэг.

“…Намар, Ой шарлах бүрд би үхдэг.

Намар,Ой шарлах бүрд би үхдэг.Насны ганцад олон үхэхНадад хамгаас хэцүү байдаг!.. Хавар,Шинэ ногооны үнэрээрХөгшин үнээ өеөдөх бүрд би үхдэг!Хавсрага салхин догшноор ульж,Зулзаган модод үндсээрээ булга унах бүрдБи үхдэг! Нойрмогхон Монголоос минь хаа тэртээНомхон далайд хөлөг живэхэд,Зүс...... Read more